Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 2/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu z 2015-09-28

I ACa 1373/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 25 stycznia 2016

Data publikacji: 15 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

wierzytelność, nieruchomość, hipoteka
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, dłużniczka, wierzytelność powodów, nieruchomość, dłużnik, wymagalność, odsetki ustawowe, umowa przelewu, oświadczenie o potrąceniu, majątek wspólny, majątek osobisty, akt notarialny, sad, hipoteka, pozwany, bezumowne korzystanie z lokalu, należność, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, prawo użytkowania, cesja
Zobacz»

I C 2341/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 16 lutego 2015

Data publikacji: 15 maja 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

wierzytelność, nieruchomość, wierzyciel
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, dłużniczka, wierzytelność powodów, umowa przelewu, pokrzywdzenie wierzyciela, umowa cesji, nieruchomość, potrącenie, małżonek, wierzyciel, majątek osobisty, dzień wydania wyroku, prawo użytkowania, podział majątku wspólnego, odsetka, nabycie wierzytelności, darowizna, umowa rozdzielności, czynność prawna dłużnika, akt notarialny
Zobacz»

I ACa 1001/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 26 lutego 2016

Data publikacji: 11 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

wierzytelność, bank
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wniosku elektroniczny, bank, cesja wierzytelności, faktoring, e, faktura, wykup, pozwany, kara umowna, potrącenie, umowa przelewu, sprzedaż trzody chlewnej, przekazanie wierzytelności, powodowy bank, przelew wierzytelności przyszłych, umowa z dniem, aneks, umowa kupna, regulamin
Zobacz»

I ACa 1249/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 9 marca 2018

Data publikacji: 10 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

wierzytelność
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, podział majątku wspólnego, umowa sprzedaży wierzytelności, część wierzytelności, dłużnik, powzięcie wiadomości o przelewie, zbywca, sprawa o podział majątku, tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, zawiadomienie o przelewie, pismo z dat, przelana wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, zawarcie, przelew wierzytelności przyszłych, ugoda, małżonek, potrącenie wierzytelności, wymagalna wierzytelność
Zobacz»

VIII C 128/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2018

Data publikacji: 12 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

wierzytelność
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, glosa do uchwały, przelew wierzytelności, umowa pożyczki, komentarz, cesja wierzytelności przyszła, umowa cesji, przedmiotowe powództwo, oznaczenie wierzytelności, wyrok zaoczny, nabycie wierzytelności, umowa ramowa, artykuł, twierdzenie faktyczne, cesjonariusz, kodeks, pożyczkodawca, dokonanie cesji, określona wierzytelność, przedmiot przelewu
Zobacz»

VIII C 1703/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 17 października 2018

Data publikacji: 15 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

wierzytelność, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, pierwotny wierzyciel, umowa pożyczki, przelew wierzytelności, kodeks cywilny, twierdzenie faktyczne, cesja wierzytelności przyszła, wierzyciel, glosa do uchwały, dowód na wykazanie zasadności, termin przedawnienia, zawarcie umowy ramowej, oznaczenie wierzytelności, wyrok zaoczny, komentarz, umowa sprzedaży wierzytelności, pożyczkodawca, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, określona wierzytelność, konsument
Zobacz»

VIII C 1561/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 18 września 2018

Data publikacji: 15 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

wierzytelność, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, pierwotny wierzyciel, umowa pożyczki, przelew wierzytelności, kodeks cywilny, twierdzenie faktyczne, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja wierzytelności przyszła, wierzyciel, glosa do uchwały, dowód na wykazanie zasadności, termin przedawnienia, zawarcie umowy ramowej, oznaczenie wierzytelności, wyrok zaoczny, komentarz, umowa sprzedaży wierzytelności, pożyczkodawca, przedmiotowe powództwo, określona wierzytelność
Zobacz»

I ACa 977/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 14 stycznia 2015

Data publikacji: 2 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

wierzytelność, wierzyciel
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, dłużnik, wierzyciel, umowa cesji, egzekucja, rejonowy poznań, nabywca wierzytelności, zajęta wierzytelność, zbycie wierzytelności, rozporządzenie wierzytelnością, tytuł wykonawczy, nowe miasto, sprzedaż opisana wyżej, wykonalność, sankcja bezwzględnej nieważności, potrącenie, akt notarialny, cena sprzedaży, pozwany, komornik sądowy przy sądzie
Zobacz»

I C 2243/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 12 maja 2016

Data publikacji: 15 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

wierzytelność, wierzyciel
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, przelew wierzytelności, potrącenie, zawiadomienie o przelewie, umowa cesji, powzięcie wiadomości o przelewie, umowa przeniesienia wierzytelności, wierzyciel, pozwany, cesjonariusz, zbywca, sytuacja dłużników, zwrot kwot, dzień zawarcia umowy przeniesienia, przedwstępna umowa sprzedaży, komornik, woli w warszawie, przelana wierzytelność, wiec, przedmiot przelewu
Zobacz»

I C 3572/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 10 października 2017

Data publikacji: 2 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

wierzytelność, bank
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cedent, zbywca, umowa cesji, cesjonariusz, dłużnik, przelew wierzytelności, bank, przeniesienie wierzytelności, zamknięcie transakcji, zawiadomienie o cesji wierzytelności, nabywca wierzytelności, cena wyjściowa, pozew, zawodowy pełnomocnik powoda, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, umowa bankowa, skutek przelewu, istnienie wierzytelności, nabyta wierzytelność
Zobacz»

I C 1194/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 20 czerwca 2017

Data publikacji: 29 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

wierzytelność, wierzyciel
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg z elektronicznego załącznika, nabycie wierzytelności, załącznik do umowy cesji, przelew wierzytelności, warunek zapłaty, pozwany, przedmiot świadczenia, umowa łącząca cedenta, dowód na okoliczność nabycia, procesowy odpowiednik, cesja wierzytelności, integralna część umowy sprzedaży, zestawienie wierzytelności, prawo podmiotowe wierzyciela, podpisanie przez strony umowy, oznaczanie strony, zbywana wierzytelność, zapłata całości ceny, wierzyciel
Zobacz»

VIII C 649/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 30 maja 2018

Data publikacji: 19 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa pożyczki, zawarcie umowy ramowej, twierdzenie faktyczne, komentarz, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja wierzytelności przyszła, glosa do uchwały, dowód na wykazanie zasadności, przelew wierzytelności, oznaczenie wierzytelności, wyrok zaoczny, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, umowa cesji, wyciąg z księgi, przedmiotowe powództwo, określona wierzytelność, kodeks, nabycie przez poprzednika prawnego
Zobacz»

I AGa 380/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2022

Data publikacji: 28 lipca 2022

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

wierzytelność, kara, wierzyciel
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, postępowanie układowe, wierzytelność powodów, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, kara umowna, dzień otwarcia, przekroczenie terminów, brak materiałowy, kwota, niska moc, notatka, inwentaryzacja robót, przyczyna przekroczenia, kara, umorzenie wierzytelności, wierzyciel, brygada, błędne zastosowanie i uznanie, układ
Zobacz»

VIII C 23/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 26 lipca 2019

Data publikacji: 19 września 2019

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

wierzytelność
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja wierzytelności przyszła, glosa do uchwały, dowód na wykazanie zasadności, oznaczenie wierzytelności, wyrok zaoczny, umowa pożyczki, artykuł, komentarz, twierdzenie faktyczne, umowa cesji, cesjonariusz, wyciąg z księgi, przedmiotowe powództwo, określona wierzytelność, kodeks cywilny, nadzieja, umowa ramowa przelewu wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika
Zobacz»

VIII C 26/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 26 lipca 2019

Data publikacji: 19 września 2019

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

wierzytelność
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja wierzytelności przyszła, glosa do uchwały, dowód na wykazanie zasadności, oznaczenie wierzytelności, wyrok zaoczny, umowa pożyczki, artykuł, komentarz, twierdzenie faktyczne, umowa cesji, cesjonariusz, wyciąg z księgi, przedmiotowe powództwo, określona wierzytelność, kodeks cywilny, nadzieja, umowa ramowa przelewu wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika
Zobacz»

VIII C 18/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 26 lipca 2019

Data publikacji: 19 września 2019

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

wierzytelność
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja wierzytelności przyszła, glosa do uchwały, dowód na wykazanie zasadności, oznaczenie wierzytelności, wyrok zaoczny, umowa pożyczki, artykuł, komentarz, twierdzenie faktyczne, umowa cesji, cesjonariusz, wyciąg z księgi, przedmiotowe powództwo, określona wierzytelność, kodeks cywilny, nadzieja, umowa ramowa przelewu wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika
Zobacz»

VIII C 19/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 26 lipca 2019

Data publikacji: 19 września 2019

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

wierzytelność
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja wierzytelności przyszła, glosa do uchwały, dowód na wykazanie zasadności, oznaczenie wierzytelności, wyrok zaoczny, umowa pożyczki, artykuł, komentarz, twierdzenie faktyczne, cesjonariusz, wyciąg z księgi, określona wierzytelność, kodeks cywilny, nadzieja, umowa ramowa przelewu wierzytelności, umowa cesji, powstanie, brak zwłoki
Zobacz»

X Ga 164/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2015

Data publikacji: 31 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

wierzytelność, wierzyciel
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, pierwotny wierzyciel, przelew wierzytelności, wierzyciel, oryginał dokumentów, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, pozew kopii, faktyczne istnienie, umowa przelewu, umowa cesji, zbywca, pozwany, wykładnia prawa materialnego, nabycie wierzytelności, faktura, postępowanie uproszczone, kopia dokumentów, dowód istnienia, ograniczona odpowiedzialność, cedent
Zobacz»

XIII Ga 1077/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 marca 2016

Data publikacji: 10 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

wierzytelność
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, przejęta wierzytelność, cedent, odpowiedzialność zbywcy, nieistnienia wierzytelności, zbywca wierzytelności, zawieranie umowy przelewu, cesjonariusz, kara umowna, zwrot kosztów opinii biegłych, postępowanie uproszczone, pozwany, umowa cesji, możność oceny, windykowanie, przedmiot przelewu, ocena na etapie, przejęcie wierzytelności, cedowana wierzytelność, koszt związany z dochodzeniem
Zobacz»

VIII C 353/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 9 maja 2018

Data publikacji: 12 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa pożyczki, zawarcie umowy ramowej, ustawa o funduszach inwestycyjnych, twierdzenie faktyczne, komentarz, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja wierzytelności przyszła, glosa do uchwały, dowód na wykazanie zasadności, przelew wierzytelności, wyciąg, oznaczenie wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, umowa cesji, przedmiotowe powództwo, wyrok zaoczny, określona wierzytelność, kodeks
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Malinowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Karpińska
Data wytworzenia informacji: