Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
359

I C 32/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu

Data orzeczenia: 2017-12-20

Data publikacji: 2018-03-08

trafność 100%

Sygn. akt I C 32/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Rogalewicz Protokolant: sekretarz sądowy Krzysztof Kordas po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2017 roku w Golubiu- D. sprawy z powództwa: M. D. przeciwko: (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powódki M. D. na rzecz pozwanego (...) S.A. V. (...) w W. kwotę 1.117,00 zł (jeden tysi
Czytaj więcej»

I C 37/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu

Data orzeczenia: 2023-02-15

Data publikacji: 2023-04-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 37/21 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2023 roku Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Krzysztof Rogalewicz Protokolant: sekretarz sądowy Agnieszka Malinowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lutego 2023 roku w G. - D. sprawy z powództwa M. T. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powoda M. T. kwotę 10.085,60 zł (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt p
Czytaj więcej»

I C 3/23

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu

Data orzeczenia: 2023-03-14

Data publikacji: 2023-10-03

trafność 100%

Sygn. akt I C 3/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2023 roku Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Wioletta Bąkiewicz-Jakubowska Protokolant: sekretarz sądowy Agnieszka Malinowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca 2023 roku w G. - D. sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w B. przeciwko D. J. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej D. J. na rzecz powoda Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą
Czytaj więcej»

I C 12/24

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu

Data orzeczenia: 2024-02-14

Data publikacji: 2024-05-24

trafność 100%

Sygn. akt: I C 12/24 upr WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lutego 2024 r. Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SSR Wioletta Bąkiewicz-Jakubowska Protokolant: po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2024 r. w Golubiu- D. sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko A. K. o zapłatę 1 Oddala powództwo. 2 Kosztami procesu obciąża powoda. sędzia Wioletta Bąkiewicz-Jakubowska Sygn. akt I C 12/24 UZASADNIENIE
Czytaj więcej»

I C 70/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu

Data orzeczenia: 2018-04-25

Data publikacji: 2018-08-27

trafność 100%

Sygn. akt I C 70/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Rogalewicz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Aleksandra Cioch po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2018 roku w G. - D. sprawy z powództwa: (...) S.A. z siedzibą w G. przeciwko: M. S. (1) , Towarzystwu (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanych M. S. (1) oraz Towarzystwa (...) w W. na rzecz
Czytaj więcej»

I C 87/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu

Data orzeczenia: 2016-06-23

Data publikacji: 2016-09-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 87/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wioletta Łopatowska-Bąkiewicz Protokolant: stażysta Malwina Grześlak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 czerwca 2016 roku w G. - D. sprawy z powództwa: A. K. , R. T. (1) , L. T. Przeciwko: Skarbowi Państwa- Agencji Nieruchomości Rolnych z siedzibą w W. Oddziałowi Terenowemu w B. o uzgodnienie treści księgi wiecz
Czytaj więcej»

I C 60/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu

Data orzeczenia: 2023-03-09

Data publikacji: 2023-10-26

trafność 100%

Sygn. akt I C 60/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 marca 2023 r. Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Wioletta Bąkiewicz-Jakubowska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Aleksandra Cioch po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2023 roku w G. - D. sprawy z powództwa: Gminy C. przeciwko: S. J. o eksmisję 1 nakazuje pozwanemu S. J. opuszczenie i opróżnienie z rzeczy lokalu użytkowego położonego miejscowości Ś. , na
Czytaj więcej»

I C 100/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu

Data orzeczenia: 2017-11-07

Data publikacji: 2018-04-17

trafność 100%

Sygn. akt I C 100/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wioletta Łopatowska-Bąkiewicz Protokolant: stażysta Ilona Meller po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 listopada 2017 roku w G. - D. sprawy z powództwa (...) S.A. we W. przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę G. - (...) o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 1 dokonać aktualizacji o
Czytaj więcej»

I C 71/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu

Data orzeczenia: 2019-03-18

Data publikacji: 2019-09-23

trafność 100%

Sygn. akt I C 71/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Karolina Głazińska-Izdebska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Aleksandra Cioch po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca 2019 roku w G. - D. sprawy z powództwa: A. G. przeciwko: (...) S.A. w Ł. o zapłatę z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w Ł. na rzecz
Czytaj więcej»

I C 94/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu

Data orzeczenia: 2015-09-21

Data publikacji: 2016-09-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 94/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Karpińska Protokolant: sekr. sądowy Krzysztof Kordas po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 września 2015 roku w G. - D. sprawy z powództwa: M. G. (1) przeciwko: J. S. (1) o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda M. G. (1) na rzecz pozwanego J. S. (1) kwotę 600,00 zł (sześćset złotych) tytułem zw
Czytaj więcej»