Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 283/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu z 2016-01-19

Sygn. akt II K 283/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 stycznia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu II Wydział Karny w składzie:

Przewodnicząca: SSR Izabela Bejger

Protokolant: st. sekr. sądowy Ewa Romanowska

w obecności oskarżyciela Prok. Rej. – A. G.

po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2016 roku

1/ sprawy P. K.

syna K. i A. z domu O.

urodz. (...)

w T.

2/ sprawy F. S.

syna P. i H. z domu B.

urodz. (...)

w B.

P. K. oskarżonego o to, że: I. w dniu 27 sierpnia 2015 roku w miejscowości W. gmina D., wbrew przepisom ustawy, posiadał substancję psychotropową w postaci amfetaminy w śladowych ilościach;

tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 3 w zw. z art. 62 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

II. w nieokreślonym czasie, w okresie od 20 maja 20015 roku do 1 czerwca 2015 roku w okolicach miejscowości K. działając wspólnie i w porozumieniu z D. W. zmierzał bezpośrednio do kradzieży 180 litrów paliwa wartości niemniejszej niż 788,40 zł na szkodę nieustalonej osoby lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na przepłoszenie przez szczekanie psa,

tj. o przestępstwo z art. 13 §1 kk w zw. z art. 278 §1 kk

F. S. oskarżonego o to, że: III. w dniu 9 października 2015 roku w T., wbrew przepisom ustawy, posiadał znaczną ilość środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste w ilości 64,17 grama z zamiarem odpłatnego zbycia środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nieustalonym osobom, przy czym zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zatrzymanie przez policję;

tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 13 §1 kk w zw. z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 §2 kk

IV. w okresie od 1 czerwca 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku w T. wbrew przepisom ustawy dziesięciokrotnie odpłatnie udzielił mężczyźnie o imieniu M. środek odurzający w postaci ziela konopi innych niż włókniste w łącznej ilości 10 gram za co uzyskał korzyść majątkową w łącznej kwocie 300 zł

tj. o przestępstwo z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk

V. w okresie od 1 lipca 2015 roku do 31 lipca 2015 roku w T. wbrew przepisom ustawy dziesięciokrotnie odpłatnie udzielił mężczyźnie o imieniu P. środek odurzający w postaci ziela konopi innych niż włókniste w łącznej ilości 10 gram za co uzyskał korzyść majątkową w łącznej kwocie 300 zł

tj. o przestępstwo z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk

VI. w okresie od 1 sierpnia 2015 roku do 31 sierpnia 2015 roku w T. wbrew przepisom ustawy dziesięciokrotnie odpłatnie udzielił mężczyźnie o imieniu M. środek odurzający w postaci ziela konopi innych niż włókniste w łącznej ilości 10 gram za co uzyskał korzyść majątkową w łącznej kwocie 300 zł

tj. o przestępstwo z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk

VII. w okresie od 1 września 2015 roku do 30 września 2015 roku w T. wbrew przepisom ustawy dziesięciokrotnie odpłatnie udzielił mężczyźnie o imieniu M. środek odurzający w postaci ziela konopi innych niż włókniste w łącznej ilości 10 gram za co uzyskał korzyść majątkową w łącznej kwocie 300 zł

tj. o przestępstwo z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk

ORZEKA:

I.  uznaje oskarżonego P. K. za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie I aktu oskarżenia tj. przestępstwa z art. 62 ust. 3 w zw. z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na mocy art. 62 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 34 § 1 i § 1a pkt 1 kk w zw. z art. 35 § 1 kk wymierza mu karę 2 (dwóch) miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

II.  uznaje oskarżonego P. K. za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie II aktu oskarżenia tj. przestępstwa z art. 13 §1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk i za to po zastosowaniu art. 37a kk na mocy art. 14 §1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 34 § 1 i § 1a pkt 1 kk w zw. z art. 35 § 1 kk wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

III.  na mocy art. 44 § 2 kk orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego w postaci pompki ręcznej wraz z wężami gumowymi, przechowywanego w Składnicy Dowodów Rzeczowych tutejszego Sądu pod pozycją 1/16;

IV.  na mocy art. 85 §1 kk i art. 86 §1 i §3 kk w miejsce jednostkowych kar ograniczenia wolności orzeczonych w punktach I i II wyroku wymierza oskarżonemu P. K. karę łączną 10 (dziesięciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

V.  uznaje oskarżonego F. S. za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie III aktu oskarżenia tj. przestępstwa z art. 62 ust. 2 w zw. z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 13 §1 kk w zw. z art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 §2 kk i za to w myśl art. 11 §3 kk po zastosowaniu art. 37b kk na mocy art. 62 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 34 § 1 i § 1a pkt 1 kk w zw. z art. 35 § 1 kk wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 10 (dziesięciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym, przy czym w pierwszej kolejności wykonuje się karę pozbawienia wolności;

VI.  na mocy art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego w postaci ziela konopi innych niż włókniste o wadze 61,40 grama (po badaniach) przechowywanego w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w B., zarządzając jego zniszczenie;

VII.  na mocy art. 44 § 2 kk orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych w postaci dwóch woreczków foliowych z których wysypano ziele konopi innych niż włókniste oraz wagi elektronicznej i pojemnika plastikowego przechowywanych w Składnicy Dowodów Rzeczowych tutejszego Sądu pod pozycją (...);

VIII.  uznaje oskarżonego F. S. za winnego popełnienia czynów zarzucanych mu w punktach IV - VII aktu oskarżenia tj. przestępstw z art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk i przyjmując, iż zostały one popełnione w ramach ciągu przestępstw w myśl art. 91 §1 kk na mocy art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii po zastosowaniu art. 37b kk w zw. z art. 34 § 1 i § 1a pkt 1 kk w zw. z art. 35 § 1 kk wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 1 (jednego) roku ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym, przy czym w pierwszej kolejności wykonuje się karę pozbawienia wolności;

IX.  na mocy art. 45 §1 kk orzeka wobec oskarżonego F. S. przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej osiągniętej z popełnionego przestępstwa w postaci pieniędzy w kwocie 1.200 (jednego tysiąca dwustu) złotych;

X.  na mocy art. 85 §1 kk i art. 86 §1 kk w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności wymierza oskarżonemu F. S. karę łączną 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności

XI.  na mocy art. 85 §1 kk i art. 86 §1 i §3 kk w miejsce jednostkowych kar ograniczenia wolności wymierza oskarżonemu F. S. karę łączną 9 (dziewięciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

XII.  zwalnia oskarżonego P. K. od obowiązku uiszczenia opłaty sądowej, zaś wydatkami poniesionymi w sprawie obciąża Skarb Państwa.

XIII.  zwalnia oskarżonego F. S. od obowiązku uiszczenia opłaty sądowej, zaś obciąża go wydatkami poniesionymi w sprawie w połowie, tj. w kwocie 272,26 (dwustu siedemdziesięciu dwóch złotych dwudziestu sześciu groszy).

Sygn. akt II K. 283/15

UZASADNIENIE

( dotyczy F. S. w zakresie kary).

F. S. w dniu 9 października 2015 roku w T., wbrew przepisom ustawy, posiadał znaczną ilość środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste w ilości 64,17 grama z zamiarem odpłatnego zbycia środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nieustalonym osobom, przy czym zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zatrzymanie przez policję.

W okresie od 1 czerwca 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku w T. wbrew przepisom ustawy dziesięciokrotnie odpłatnie udzielił mężczyźnie o imieniu M. środek odurzający w postaci ziela konopi innych niż włókniste w łącznej ilości 10 gram za co uzyskał korzyść majątkową w łącznej kwocie 300 zł.

Ponadto w okresie od 1 lipca 2015 roku do 31 lipca 2015 roku w T. wbrew przepisom ustawy dziesięciokrotnie odpłatnie udzielił mężczyźnie o imieniu P. środek odurzający w postaci ziela konopi innych niż włókniste w łącznej ilości 10 gram za co uzyskał korzyść majątkową w łącznej kwocie 300 zł.

W okresie od 1 sierpnia 2015 roku do 31 sierpnia 2015 roku F. S. w T. wbrew przepisom ustawy dziesięciokrotnie odpłatnie udzielił mężczyźnie o imieniu M. środek odurzający w postaci ziela konopi innych niż włókniste w łącznej ilości 10 gram za co uzyskał korzyść majątkową w łącznej kwocie 300 zł.

Ponadto w okresie od 1 września 2015 roku do 30 września 2015 roku w T. wbrew przepisom ustawy dziesięciokrotnie odpłatnie udzielił mężczyźnie o imieniu M. środek odurzający w postaci ziela konopi innych niż włókniste w łącznej ilości 10 gram za co uzyskał korzyść majątkową w łącznej kwocie 300 zł.

Biorąc pod uwagę, że w przedmiotowej sprawie oskarżyciel publiczny złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie jedynie w zakresie rozstrzygnięcia o karze orzeczonej wobec oskarżonego F. S., sąd ograniczył sporządzenie uzasadnienia tylko do tej części wyroku.

Uznając winę oskarżonego F. S., sąd uwzględnił wniosek prokuratora o wydanie wyroku i orzeczenie kary uzgodnionej z oskarżonym, złożony w trybie art. 335 § 2 kpk. Za I z zarzucanych oskarżonemu czynów opisany w pkt III aktu oskarżenia, tj. przestępstwo z art. 62 ust. 2 w zw. z art. 62.ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 kk sąd po myśli art. 11 § 3 kk i zastosowaniu art. 37 b kk, na mocy art. 62 ust. 2 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 34§1§1 a pkt 1 kk i art. 35§1 kk wymierzył mu karę czterech miesięcy pozbawienia wolności i dziesięciu miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze dwudziestu godzin miesięcznie. Stosownie do treści art. 70 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii sąd orzekł w stosunku do oskarżonego i w związku z popełnionym czynem przepadek dowodu rzeczowego w postaci środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste o wadze 61,40 grama, oraz na mocy art. 44§2 kk przepadek dwóch woreczków foliowych, wagi elektronicznej i pojemnika plastikowego. Za czyny z pkt od IV do VII tj. przestępstwa z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk po przyjęciu popełnienia ich w warunkach ciągu przestępstw, sąd po myśli art. 91§1 kk i zastosowaniu art. 37bkk na mocy art. 59 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomani w zw. z art. 34§ 1§1 a pkt 1 kk i art. 35 § 1 kk, wymierzył mu karę czterech miesięcy pozbawienia wolności i jednego roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze dwudziestu godzin. Po myśli art. 45 § 1 kk sąd orzekł wobec oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa przepadek korzyści majątkowej w kwocie 1.200 złotych. Zgodnie z powołanym przepisem jeżeli sprawca osiągnął z popełnienia przestępstwa, chociażby pośrednio, korzyść majątkową nie podlegającą przepadkowi przedmiotów wymienionych w art. 44 § 1 lub 6, sąd orzeka przepadek takiej korzyści albo jej równowartości. Na mocy art. 85 kk i art. 86 § 1 kk w miejsce kar jednostkowych pozbawienia wolności sąd orzekł wobec oskarżonego karę łączną pięciu miesięcy pozbawienia wolności. Na mocy art. 85 kk i art. 86 § 1i §3 kk w miejsce kar jednostkowych ograniczenia wolności sąd orzekł wobec oskarżonego karę łączną dziewięciu miesięcy ograniczenia wolności popełniając pomyłkę, bowiem winno być orzeczone jeden rok i dziewięć miesięcy ograniczenia wolności.

W ocenie sądu wymierzone kary jednostkowe pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, a następnie kary łączne, są adekwatne do stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości czynów zarzucanych oskarżonemu. Kary te zostały uzgodnione pomiędzy oskarżonym a prokuratorem w trybie art. 335 § 2 kpk. Sąd wymierzając oskarżonemu wyżej wymienione sankcje, miał na uwadze, iż przyznał się on do zarzucanych mu czynów i złożył w sprawie obszerne wyjaśnienia, następnie uzgodnił wymiar kary z prokuratorem, co zdecydowanie przyspieszyło postępowanie. Jako okoliczność obciążającą sąd uwzględnił fakt uprzedniej karalności oskarżonego k 24 i wielośc zarzutów postawionych mu w tej sprawie. Jednak w przekonaniu sądu oskarżony zasługuje na resocjalizację częściowo w warunkach wolnościowych, a wymierzanie długoterminowej kary pozbawienia wolności nie byłoby zasadne dlatego sąd zdecydował się na zastosowanie art. 37 b kk. W ocenie sądu kary orzeczone będą stanowiły dostateczną tamę przed dalszymi naruszeniami prawa przez oskarżonego, bowiem wcześniej orzeczona wobec niego kara o charakterze wolnościowym okazała się nieskuteczna. Sąd pozostaje zarazem w przekonaniu, iż oskarżony odbywając krótkoterminową karę pozbawienia wolności a następnie karę ograniczenia wolności zdobędzie się na refleksję i zrozumie naganność swojego postępowania. Będzie miał możliwość przekonać sąd, iż postawiona wobec niego prognoza kryminologiczna okazała się zasadna, a proces socjalizacji przebiegł prawidłowo.

Zdaniem sądu kary orzeczone będą stanowić jednocześnie dolegliwość, którą oskarżony faktycznie odczuje, dzięki czemu nabierze refleksji nad swoim nagannym postępowaniem.

O kosztach procesu sąd orzekł po myśli art. 627 kpk a o opłacie na mocy art. 17 ust. 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych z dnia 23 czerwca 1973 roku (tj. Dz.U. z 1983 r, nr 49, poz. 223), zasądzając od oskarżonego odpowiednio połowę tych kosztów tj kwotę 272,26 złotych a zwalniając go z obowiązku uiszczenia opłaty sądowej. Dokonując powyższego rozstrzygnięcia, sąd miał na uwadze, iż oskarżony pracuje jedynie dorywczo i osiąga dochody około 1.300,00 złotych miesięcznie, jest kawalerem, nie posiada nikogo na utrzymaniu. Z tego względu, zdaniem sądu, poniesienie przez oskarżonego opłaty, która zważywszy na wymiar kary byłaby wysoka, mogłoby rodzić trudności, zaś jeśli chodzi o koszty procesu to nie są one wysokie, zostały wygenerowane na skutek postępowania oskarżonego i w ocenie sądu z uwagi na powyższe uiszczenie ich przez oskarżonego nie będzie prowadziło do istotnego uszczerbku w jego utrzymaniu. Nadto Sąd pragnie zaznaczyć ,iż porozumienia z prokuratorem obejmowało również kwestię opłaty i kosztów postępowania i Sąd orzekł w tym zakresie zgodnie z poczynionymi ustaleniami.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Malinowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Bejger
Data wytworzenia informacji: