Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 182/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu z 2022-04-14

Sygn. akt II K. 182/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 kwietnia 2022 roku.

Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Izabela Bejger

Protokolant: st. sekr. sądowy Barbara Dera

w obecności oskarżyciela Prok. Rej. ----

po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2020 roku, 8 lutego 2021 roku, 31 marca 2022 roku, 5 kwietnia 2022 roku i 13 kwietnia 2022 roku

sprawy W. S.

córki Z. iA. z domu J.

urodz. (...) w T.

podejrzanej o to, że: w dniu 16 sierpnia 2015 roku w miejscowości R., gm. G., pow. (...), woj. (...)- (...), poprzez uderzenie ręką w głowę w okolicy lewego ucha spowodowała uszkodzenia ciała O. T. w postaci pourazowej perforacji w części napiętej lewej błony bębenkowe z następowym osłabieniem słuchu tym uchem, czym spowodowała naruszenie czynności narządu ciała na czas powyżej 7 dni,

tj. o przestępstwo z art. 157 §1 kk

ORZEKA:

I.  przyjmując, iż W. S. dopuściła się popełnienia czynu opisanego we wniosku prokuratora, tj. przestępstwa z art. 157 § 1 kk oraz uznając, iż wina i społeczna szkodliwość jej czynu nie są znaczne na mocy art. 66 § 1 kk w zw. z art. 67 § 1 kk postępowanie karne wobec niej warunkowo umarza na okres próby wynoszący 1 (jeden) rok;

II.  na mocy art. 67 § 3 kk zasądza od W. S. na rzecz pokrzywdzonej O. T. kwotę 6.300 (sześć tysięcy trzysta złotych) tytułem naprawienia szkody oraz kwotę 10.000 zł (dziesięciu tysięcy złotych) tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;

III.  zasądza od W. S. na rzecz pokrzywdzonej O. T. kwotę 3.075 zł (trzech tysięcy siedemdziesięciu pięciu złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

IV.  zasądza od W. S. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 60 (sześćdziesięciu) złotych tytułem opłaty sądowej oraz obciąża ją wydatkami poniesionymi w sprawie w kwocie 723 zł (siedemset dwadzieścia trzy złote).

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 182/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

W. S.

Czyn przypisany - art. 157 § 1 kk. W dniu 16 sierpnia 2015 roku w miejscowości R., gmina G. prowokowała, zaczepiała słownie, następnie podbiegła do pokrzywdzonej O. T. i uderzyła ręką w głowę w okolicy lewego ucha powodując u niej uszkodzenia ciała w postaci pozaurazowej perforacji w części napiętej lewej błony bębenkowej z następowym osłabieniem słuchu tym uchem, czym spowodowała naruszenie czynności narządu ciała na czas powyżej 7 dni.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

prowokowanie, zaczepianie słowne pokrzywdzonej O. T., podbiegniecie do niej a następnie uderzenie ręką w głowę w okolicę lewego ucha co spowodowało uszkodzenie błony bębenkowej ucha lewego tj. naruszenie czynności narządu ciała na okres powyżej 7 dni

w części wyjaśnienia oskarżonej W. S.

66, 84, 145

zeznania świadka O. T.

1-3, 37-38, 171-174, 232-233

zeznania świadka R. C.

28-29, 174-176

zeznania świadka K. T.

31-32, 219-220

zeznania świadka V. T.

34-35, 176

zeznania świadka P. T.

39-40, 176-177

zeznania świadka P. J.

48-49, 177-178

zeznania świadka M. K.

51-52, 217-219

dokumentacja medyczna pokrzywdzonej O. T.

4-10,55-58, 68, 142

opinia sadowo-lekarska wraz z opiniami uzupełniającymi

59-61, 70-73, 230-232

zeznania świadka A. Ż.

216-217

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

W. S.

Czyn przypisany - art. 157 § 1 kk. W dniu 16 sierpnia 2015 roku w miejscowości R., gmina G. prowokował, zaczepiała słownie, następnie podbiegła do pokrzywdzonej O. T. i uderzyła ręką w głowę w okolicy lewego ucha powodując u niej uszkodzenia ciała w postaci pozaurazowej perforacji w części napiętej lewej błony bębenkowej z następowym osłabieniem słuchu tym uchem, czym spowodowała naruszenie czynności narządu ciała na czas powyżej 7 dni.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Prowokowanie oskarżonej przez pokrzywdzoną, rozpoczęcie szarpaniny przez pokrzywdzoną i dopiero uderzenie przez oskarżoną pokrzywdzonej dłonią w twarz, powstałe obrażenia u pokrzywdzonej nie są skutkiem uderzenia przez oskarżoną, lecz z uwagi na przemoc w jej rodzinie, w stosunku do jej osoby ze strony ojca. Okolicznośc ta nie znalazła potwierdzenia gdyż z żadnych dowodów nie wynikało aby w rodzinie pokrzywdzonej dochodziło do przemocy. Nadesłana informacja z tutejszej KPP potwierdza , że nie zakładano niebieskiej karty , ani nie było nigdy żadnych interwencji policji

w części wyjaśnienia oskarżonej W. S.

k. 66, 84, 145

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

W części wyjaśnienia oskarżonej sąd uznał za wiarygodne w zakresie tego, że uderzyła pokrzywdzoną w twarz z ręki, że pomiędzy dziewczynami był konflikt o chłopaka, co było w ocenie sądu motywem jej działania. W wyniku uderzenia pokrzywdzona nie upadła. Potwierdziła to również sama pokrzywdzona oraz inni świadkowie, którym sąd dał wiarę. Jak podała oskarżona, fakt , że pokrzywdzona po zdarzeniu bawiła się dalej na imprezie, nie zaprzeczyła temu zresztą sama pokrzywdzona, która wskazała, że po zdarzeniu tylko sobie przysiadła i że zaczęła odczuwać ból dopiero później po powrocie do domu, gdzie była cisza. Także biegły sądowy potwierdził, że ból mógł być odczuwalny dopiero później i że doznany uraz nie uniemożliwiał jej dalszej zabawy bowiem dolegliwości mogły nie być od razu tak dolegliwie odczuwalne W tym zakresie wyjaśnienia pokrywają się z pozostałym materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie.

zeznania świadka O. T.

Pokrzywdzona wskazała, że była słownie zaczepiana przez oskarżoną, która następnie do niej podeszła i uderzyła ją w głowę w okolicy lewego ucha. Pokrzywdzona wskazała jakich obrażeń doznała. Podała, że przebyła już dwie operacje, które nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, będzie jeszcze trzecia operacja. Czuje różnicę w słuchu tego ucha, nosi aparat. Pokrzywdzona przyznała, że po uderzeniu nie upadła, że nie było to mocne uderzenie, lecz po chwili usiadła, gdyż miała zaburzenia równowagi. Przyznała, że dalej się bawiła na imprezie, ze ból zaczęła odczuwać później, po powrocie do domu. Pokrzywdzona potwierdziła, że pomiędzy nią a oskarżoną był konflikt o chłopaka. Zeznania pokrzywdzonej sąd uznał za w pełni wiarygodne. Korelują one z pozostałym materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie tj. zeznaniami świadków, dokumentacją medyczną oraz opinią biegłych. Jej twierdzenia , ze została uderzona przez oskarżoną znajdują potwierdzenie w zeznaniach wszystkich świadków . Jest to okoliczność praktycznie bezsporna.

zeznania świadka R. C.

Świadek wskazał, że udał się na R. w towarzystwie oskarżonej, która była kiedyś jego dziewczyną. Podał, że to oskarżona zaczęła kłótnię, że podbiegła do pokrzywdzonej i ją zaatakowała tj. uderzyła ją ręka w głowę, a następnie zaczęły się szarpać. Podał, że żadna z nich nie przewróciła się. Wskazał, że pokrzywdzona w żaden sposób nie atakowała i nie prowokowała tylko przechodziła. Pokrzywdzona nie zadała oskarżonej żadnego ciosu tylko się szarpały. Zeznania świadka sąd uznał za wiarygodne, korelują one z pozostałym materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie.

zeznania świadka K. T.

Była ona naocznym świadkiem zdarzenia, wskazała, że to oskarżona zaczęła wyzywać pokrzywdzoną , po czym ruszyła do niej i ją uderzyła, potem była szarpanina. Powodem zdarzenia była kłótnia o chłopaka. Pokrzywdzona nie atakowała. Dziewczyny zostały rozdzielone przez R. C.. Pokrzywdzona później skarżyła się świadkowi, że boli ja ucho, że miała operację na ucho. Zeznania świadka sąd uznał za wiarygodne, korelują one z pozostałym materiałem dowodowym w sprawie.

zeznania świadka V. T.

Świadek jako matka pokrzywdzonej nie była na miejscu zdarzenia, nie była świadkiem naocznym. Świadek wskazał, że córka powiedziała jej, że na R. została uderzona w ucho i nie słyszy na to ucho. Świadek potwierdziła, że udała się z pokrzywdzoną do lekarza. Świadek wskazała, ze była z córką u oskarżonej w domu i ta wówczas ta się przyznała, ze uderzyła pokrzywdzoną. Świadek wskazała, że córka miała liczne wizyty u lekarzy, przeszła w związku z tym uderzeniem operacje. Sąd uznał zeznania świadka za wiarygodne. Korelują one z pozostałym materiałem dowodowym w sprawie.

zeznania świadka P. T.

Świadek jako ojciec pokrzywdzonej wskazał, że przyjechał po nią na R.. Nie był naocznym świadkiem wydarzeń. Podał, że pokrzywdzona najpierw matce a potem jemu powiedziała, że została zaatakowana a następnie uderzona przez oskarżoną i nie słyszy na ucho. Świadek podał, że pokrzywdzona z matką jeździła do lekarzy. Podał, że u nich w domu nie ma żadnej przemocy. Zeznania świadka sąd uznał za wiarygodne, korelują z pozostałym zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie.

zeznania świadka P. J.

świadek wskazał, że to oskarżona zaczęła wyzywać pokrzywdzoną a następnie do niej podeszła i uderzyła. Podał, że pokrzywdzona krzyczała do oskarżonej aby ta ją zostawiła. Świadek podał, że pokrzywdzona była ofiarą tego ataku ze strony oskarżonej i wskazał, że pokrzywdzona na imprezie została, ale już narzekała na ból ucha. Zeznania świadka sąd uznał za wiarygodne, korelują one z pozostałym materiałem dowodowym w sprawie.

zeznania świadka M. K.

Świadek zeznał, że pokrzywdzona ani czynem ani słowem nie sprowokowała oskarżonej. To oskarżona zaczęła pierwsza. Świadek wskazał, że kłótnia była o chłopaka. Początkowo świadek wskazywał, że najpierw była szarpanina a potem uderzenie przez oskarżoną, lecz ostatecznie przyznała, że w żaden sposób pokrzywdzona nie sprowokowała oskarżonej, że to oskarżona zaczęła. Świadek widziała, ze pokrzywdzona dalej bawiła się na tej imprezie. Zeznania świadka sąd uznał za wiarygodne, korelują one z pozostałym materiałem dowodowym w sprawie.

dokumentacja medyczna pokrzywdzonej O. T.

Z dokumentów wynika jakich obrażeń ciała doznała pokrzywdzona w wyniku tego zdarzenia. Jakie zabiegi czy operacje przebyła pokrzywdzona. Dokumentacja medyczna potwierdza szereg wizyt lekarskich pokrzywdzonej , że jest plan dalszego leczenia, tj. trzeciej operacji, która nie daje gwarancji poprawy. Fakt noszenia przez pokrzywdzoną aparatu słuchowego. Z dokumentacji medycznej wynika, ze pokrzywdzona bezpośrednio po zdarzeniu udała się do lekarza tj. następnego dnia. W ocenie sądu nie było podstaw aby dokumentacji medycznej odmówić waloru wiarygodności. Nie byłą ona kwestionowana przez żadną ze stron postępowania

opinia sadowo-lekarska wraz z opiniami uzupełniającymi

Z opinii wynika, że pourazowa perforację błony bębenkowej kwalifikuje się jako naruszenie czynności narządu ciała tj. słuchu na czas powyżej siedmiu dni w rozumieniu przepisów z Kodeksu karnego. Biegły wskazał, że podczas badania w dniu 17 sierpnia 2015 r. u pokrzywdzonej stwierdzono perforację pourazową w części napiętej lewej błony bębenkowej. Obrażenie to mogło skutkiem nagłej zmiany ciśnienia w następstwie uderzenia otwartą ręką w ucho i różnicą ciśnienia między uchem zewnętrznym a środkowym. Wyjaśnił na rozprawie cały mechanizm powstania obrażenia i potwierdził, że mogło one powstać w okolicznościach wskazywanych przez pokrzywdzoną. Nie wykluczył też mimo to możliwości dalszego udziału przez pokrzywdzoną w imprezie oraz tego , że oskarżona jako rzekomo osoba leworęczna nie mogłaby zadać tego uderzenia. Zresztą wszyscy świadkowie potwierdzali , że je zadała ale pewne szczegóły w tym zakresie im umykały jak choćby gdzie kto stał w jaką dokładnie część ciała ale jest logiczne z uwagi na upływ czasu i dynamikę zdarzenia. Stwierdzone obrażenia zaś wskazują w sposób nie budzący wątpliwości w jaką część ciała doszło do uderzenia. Opinie biegłego zostały sporządzone w oparciu o dokumentacje medyczną pokrzywdzonej. Biegły potwierdził , że taki uraz mógł powstać w wyniku zdarzenia do jakie doszło w niniejszej sprawie tj. uderzenia otwartą dłonią w okolice ucha. Wyjaśniając wątpliwości oskarżonej, która twierdziła, że jest leworęczna, biegły podał, że osoba leworęczna mogła również uderzyć z prawej ręki. Fakt uderzenia z prawej ręki potwierdził świadek P. J.. Biegły wskazał, ze uraz nie powstał w wyniku upadku, gdyż nie było oznak upadku na ciele pokrzywdzonej tj. w okolicy małżowiny usznej. Zdaniem biegłego do powstania takiego urazu nie była wymagana duża siła, lecz średnie uderzenie. Obrażenie pokrzywdzonej powstało w wyniku uderzenia otwartą ręką , a nie uderzenia z innego narzędzia. Dalszy udział w imprezie pokrzywdzonej i słuchanie wówczas głośnej muzyki nie mógł się przyczynić do powiększenia urazu. Sąd nie znalazł powodów aby odmówić opinią waloru wiarygodności. Opinia pochodziła od osoby posiadającej fachowe kwalifikacje do jej sporządzenia i wieloletnie doświadczenie. Biegły wszystko logicznie przedstawił i wyjaśniał wszelkie wątpliwości. Wnioski końcowe są rzetelnie i jasno sporządzone.

zeznania świadka A. Ż.

Świadek jako policjant przedstawił okoliczności przesłuchania na etapie postępowania przygotowawczego świadków C. i (...). Podał, że procedura była standardowa, nie miał powodów aby zapisać w zeznaniach coś innego niż podali świadkowie. Przebieg przesłuchań był normalny, nie wydarzyło się nic szczególnego. Sąd dał wiarę zeznaniom świadka.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1

w części wyjaśnienia oskarżonej W. S.

Oskarżona twierdziła, że zaczepiała słownie i zaczęła szarpaninę pokrzywdzona O. T., podała, że uderzyła ją w twarz dopiero w efekcie tego, że pokrzywdzona zaczęła ją pierwszą szarpać za włosy. Wskazywała, że nie uderzyła O. T. w ucho lecz w okolice policzka. Oskarżona podała, że pokrzywdzona jej wyrywała włosy z głowy i puściła dopiero po tym uderzeniu w twarz. Oskarżona twierdziła, że w rodzinie pokrzywdzonej jest przemoc ze strony ojca i w wyniku różnych sytuacji w domu mogła doznać urazów ucha pokrzywdzona a nie w wyniku uderzenia przez oskarżoną. W tymże zakresie sąd nie uznał wyjaśnień oskarżonej za wiarygodne. Przeczą temu zeznania świadków naocznych zdarzenia, którzy jednomyślnie podają, że pierwsza zaczęła oskarżona, że to ona pierwsza uderzyła pokrzywdzoną z ręki w twarz. Nie zasadne są również zarzuty oskarżonej, że skoro pokrzywdzona po tym zdarzeniu dalej się bawiła na imprezie to nic je się w wyniku tego uderzenia nie stało. Przecza temu wnioski opinii biegłego lekarza sądowego. Zakres obrażeń i sposób ich powstania jasno określił biegły, który potwierdził, że w wyniku takiego uderzenia mogło dojść do takich obrażeń.

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

W. S.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Analiza zebranego w sprawie materiału dowodowego pozwala stwierdzić, że czyn oskarżonej W. S. polegający na uderzeniu w głowę w okolicę lewego ucha pokrzywdzonej O. t. (...) spowodował u niej uszkodzenie ciała w postaci pozaurazowej perforacji w części napiętej lewej błony bębenkowej z następowym osłabieniem słuchu tym uchem co też wyczerpuje znamiona występku z art.157 § 1 k.k.

Przepis art. 157 § 1 kk stanowi, iż kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1 kk, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W ocenie sądu okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości. W świetle poczynionych ustaleń zdaniem sądu zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na ustalenie przez sąd winy oskarżonej W. S.. Wszyscy świadkowie zgodnie zeznali, że to oskarżona zaczęła zaczepiać słownie pokrzywdzoną i to ona uderzyła pokrzywdzoną. W ocenie sądu niezasadne są w części wyjaśnienia oskarżonej, że jej uderzenie wynikało z obrony przed atakiem pokrzywdzonej. Zarzuty oskarżonej, że uraz mógł nie powstać w wyniku jej uderzenia, jest nieprawdopodobny. Po pierwsze świadek T., koleżanka pokrzywdzonej potwierdziła, że podczas imprezy pokrzywdzona narzekała na ból ucha, po drugie już następnego dnia stawiła się do lekarza i od razu podjęła leczenie. w sprawie jest zgromadzona wszelka dokumentacja medyczna pokrzywdzonej. Zarzuty o rzekomej przemocy w rodzinie pokrzywdzonej ze strony ojca również były chybione, gdyż z notatki z policji wynika, że w domu rodzinnym pokrzywdzonej nie było żadnych interwencji policji ani też nie było prowadzonej w tejże rodzinie niebieskiej karty o czym już wcześniej sąd wspominał. Również zarzuty oskarżonej, że jej uderzenie nie spowodowało urazu u O. T. miało świadczyć to, że ta dalej się bawiła na imprezie, również jest chybiony. Biegły sądowy wskazał, że pokrzywdzona pomimo takiego urazu mogła się dalej bawić, gdyż mógł nie być to silny ból oraz, że pokrzywdzona mogła od razu nie czuć bólu. Ponadto jak potwierdził biegły w wyniku tegoż uderzenia nie doszło do upadku, co też potwierdzają świadkowie. Również według wiedzy biegłego nie ma w tej sprawie znaczenia fakt, że oskarżona jest leworęczna i uderzenie z naprzeciwka do pokrzywdzonej nastąpiło w lewą stronę głowy, gdyż biegły podał, że osoba leworęczna mogła uderzyć również z prawej ręki. sąd uznał, że w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania.

Oskarżona W. S. nie była dotychczas karana, a warunkowe umorzenie jest w tym przypadku uzasadnione z uwagi na ocenę dotychczasowego sposobu życia i okoliczności popełnienia czynu. Oskarżona nie wchodziła dotychczas w konflikt z prawem. W ocenie sądu powyżej wskazane okoliczności pozwalają przypuszczać, że nawet pomimo rezygnacji z wymierzenia wobec niej kary nie powróci ona na drogę przestępstwa, a zachowanie będące przedmiotem niniejszego postępowania miało charakter incydentalny i odosobniony. Zdaniem sądu był to młodzieńczy incydent. jest teraz ona bardziej dojrzała i zdaniem sądu ta sprawa będzie dla niej wystarczającą przestrogą na przyszłość..

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

W. S.

I

I

Na mocy art. 66 § 1 ll w zw. z art. 67 § 1 kk postepowanie karne warunkowo umorzono na okres próbny wynoszący 1 rok.

Sąd uznał, że w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania. Oskarżona nie przyznawała się co prawda do winy, ale jest to realizacją jej prawa do obrony i nie jest to przeszkoda do skorzystania z tej instytucji. W ocenie sadu pomimo postawy prezentowanej przed sądem sąd zdecydował aby postępowanie w tejże sprawie wobec niej warunkowo umorzyć. Całokształt sprawy według sądu za tym przemawia. Oskarżona jest nie była dotychczas karana. Jest młodą osobą, ma rodzinę, dziecko, pracuje i mieszka za granicą. Motywem tego działania była zazdrość o chłopaka, a zatem był to zdaniem sądu młodzieńczy spowodowany napływem emocji incydent, nieprzemyślany przez oskarżoną, która na pewno nie chciała też aby jej czyn przyniósł takie skutki wobec pokrzywdzonej. Jej zamiarem nie było wyrządzenie krzywdy O. T.. W ocenie sądu obecnie oskarżona jest już dojrzalsza. Sama ta sprawa, przeprowadzone postępowanie karne oraz finansowe dolegliwości z niej płynące, które są jednak nieodzowną konsekwencją jaj postępowania są wystarczająco dotkliwe dla oskarżonej, będzie miało to wpływ wychowawczy na nią i zdaniem sądu będzie wystarczająca dolegliwością gdyż oskarżona nie jest osobą zdemoralizowaną i do tej pory przestrzegała prawa i zasad współżycia społecznego

W. S.

II

II

Na mocy art. 67 § 3 kk zasadzono od W. S. na rzecz pokrzywdzonej O. T. kwotę 6300 złotych tytułem naprawnienia szkody oraz kwotę 10.000 złotych tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Na zasądzoną kwotę odszkodowania składają się koszty dojazdów na wizyty lekarskie i operacje (zestawienie przedłożone przez pełnomocnika pokrzywdzonej) oraz koszt aparatu pomniejszony o dofinansowanie z NFZ ( przedłożona faktura).

Odnośnie zadośćuczynienia, sąd uznał, że zasadnym będzie zasądzenie kwoty 10.000 złotych. Mając bowiem na uwadze sytuacje materialna oskarżonej oraz ogrom cierpienia pokrzywdzonej jest to zasadna kwota. Należy zwrócić uwagę, że pokrzywdzona jest młodą osobą, dla której noszenie teraz aparatu słuchowego jest przykrą dolegliwością i swego rodzaju oszpeceniem. Pokrzywdzona przeszła dwie operacje, a pomimo tego słuch nie wrócił do pełnej sprawności. Planowana jest kolejna trzecia operacja, która nie daje niestety gwarancji całkowitej sprawności słuchu. Pokrzywdzona nosi aparat, podczas rozprawy pokrzywdzona opowiadając o swoim przebiegu leczenia płakała, jest to dla niej bardzo ciężka sytuacja obciążająca ją bardzo psychicznie. Trudno się temu dziwić skoro z osoby w pełni zdrowej poniosła uszczerbek na zdrowiu z którym cały czas się boryka. Dla oskarżonej zasądzone kwoty to tylko pieniądze będące następstwem jej nieodpowiedzialnego zachowania co w sytuacji jej możliwości zarobkowych trudno uznać za wygórowane zaś dla pokrzywdzonej zupełnie inne konsekwencje tj. cierpienie , lęk , stres Każda operacja był to dla niej ogromny stres i ból. O. T. nie wróciła do pełnej sprawności i pełnego zdrowia Oskarżona mieszka i pracuje za granicą, posiada zatem możliwości finansowe aby zapłacić pokrzywdzonej zadośćuczynienie w zasądzonej kwocie. Oskarżona musiała być do tego zobowiązana w następstwie czynu jaki popełniła.

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

W toku postępowania zarzucano , że pokrzywdzona dopiero po długim czasie podjęła działania mające na celu pociągnięcie oskarżonej do odpowiedzialności. To nie zmienia faktu, że oskarżona popełniła zarzucany jej czyn i dla jej odpowiedzialności. Przeprowadzone postępowanie dowiodło w sposób nie budzący wątpliwości, że do obrażeń ciała doszło u pokrzywdzonej w okolicznościach przez nią wskazywanych a nie jakichkolwiek innych. Pokrzywdzona bezpośrednio po byłą przecież u lekarza a następnie kontynuowała leczenie i miała to robić również w przyszłości. Zasądzone kwoty z pewnością jej to ułatwią. Pokrzywdzona wyjaśniła też logicznie , że nie sądziła początkowo , że skutki będą tak poważne i dolegliwe.

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III

Zasądzono od W. S. na rzecz pokrzywdzonej O. T. kwotę 3.075 tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

IV

Zasądzono od W. S.

na rzecz Skarbu Państwa kwotę 60 złotych tytułem opłaty sądowej oraz obciążono ją wydatkami poniesionymi w sprawie w kwocie 723 złotych. Oskarżona pracuje zawodowo poza granicami kraju, ma więc możliwości uiszczenia tychże kosztów.

1.Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Malinowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Izabela Bejger
Data wytworzenia informacji: